สรุปตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย 2561 ถึง 29 มิ.ย 2561

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
25 มิ.ย 2561
อังคาร
26 มิ.ย 2561
พุธ
27 มิ.ย 2561
พฤหัสบดี
28 มิ.ย 2561
ศุกร์
29 มิ.ย 2561
เสาร์
30 มิ.ย 2561
อาคาร ปิยะชาติ
อาคาร บร.5
ห้องเรียนสถาบันสมทบ
 
 ห้องเรียนอื่นๆ :