สรุปตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย 2563 ถึง 05 ก.ค. 2563

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
29 มิ.ย 2563
อังคาร
30 มิ.ย 2563
พุธ
01 ก.ค. 2563
พฤหัสบดี
02 ก.ค. 2563
ศุกร์
03 ก.ค. 2563
เสาร์
04 ก.ค. 2563
อาทิตย์
05 ก.ค. 2563
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียน / ห้องประชุม 230
(230)
รหัสวิชา: CMG803
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 230
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาคาร บร.5
อาคาร บร.4
ห้องเรียนสถาบันสมทบ
ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
 
 ห้องเรียนอื่นๆ :