สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้า

 

สรุปตารางสอน เฉพาะบันทึกการสอน

ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2560

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
25 ก.ย. 2560
อังคาร
26 ก.ย. 2560
พุธ
27 ก.ย. 2560
พฤหัสบดี
28 ก.ย. 2560
ศุกร์
29 ก.ย. 2560
เสาร์
30 ก.ย. 2560
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียน / ห้องประชุม 231
(231)
 
 
 
รหัสวิชา: CMD612
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD601
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD602
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
อาคาร บร.5
ห้องเรียน / ห้องประชุม C510
(C510)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMB 602
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: C510
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
ห้องเรียน / ห้องประชุม B504
(B504)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMI601
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI601
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI621
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI621
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
lecture 513-2 ชั้น 5
(513-2)
 
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 13:00 - 14:00
ห้องเรียน: 513-2
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 14:00 - 15:00
ห้องเรียน: 513-2
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 513-2
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: 513-2
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 13:00 - 15:30
ห้องเรียน: 513-2
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: 513-2
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
อาคาร บร.4
ห้องเรียน 431
(431)
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMMxxx
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 431
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน 432
(432)
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMMxxx
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: 432
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMMxxx
เวลา: 11:00 - 12:00
ห้องเรียน: 432
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMMxxx
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 432
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMMxxx
เวลา: 15:00 - 16:00
ห้องเรียน: 432
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMMxxx
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 432
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
ห้องเรียน 433
(433)
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMC344,CMC347
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 433
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMC344,CMC347
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 433
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
ห้องเรียน 434
(434)
 
 
รหัสวิชา: CMMxxx
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 434
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนสถาบันสมทบ