สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้า

 

สรุปตารางสอน เฉพาะบันทึกการสอน

ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย 2564 ถึง 19 มิ.ย 2564

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
14 มิ.ย 2564
อังคาร
15 มิ.ย 2564
พุธ
16 มิ.ย 2564
พฤหัสบดี
17 มิ.ย 2564
ศุกร์
18 มิ.ย 2564
เสาร์
19 มิ.ย 2564
อาคาร ปิยะชาติ
อาคาร บร.5
ห้องเรียนต่างคณะ
(ต่างคณะ)
รหัสวิชา: SC142
เวลา: 09:30 - 11:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: SC136
เวลา: 13:30 - 16:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: SC142
เวลา: 09:30 - 12:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: SC136
เวลา: 13:30 - 16:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: SC142
เวลา: 09:30 - 12:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: SC136
เวลา: 13:30 - 16:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: SC142
เวลา: 09:30 - 12:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: SC136
เวลา: 13:30 - 16:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: SC142
เวลา: 09:30 - 12:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: SC136
เวลา: 13:30 - 16:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
อาคาร บร.4
ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
ห้องเรียนสถาบันสมทบ